Cung cấp sỉ và lẻ cánh quạt nuôi tôm

Cung cấp quạt nuôi tôm các loại đạt chuẩn kỹ thuật cao nhất. Sản phẩm được sản xuất taij xưởng nên có thể cung cấp với số lượng lớn và nhiều cùng lúc

0908 006 387